فرنگی کار ۹۸ کیلوگرم با پیروزی مقابل حریف سوئدی در دیدار رده بندی سکوی
سومی و مدال برنز را برای ایران کرد
.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، دیدار
رده بندی کشتی فرنگی وزن ۹۸ کیلوگرم المپیک ریو میزبان قاسم رضایی بود که برای کسب
مدال برنز با فرنگی کار سوئدی پیکار کند. در همان زمان اول رضایی به آسانی خاک شد و
در همان ابتدا ۲ امتیاز را به حریف داد. پس از آن داور او را در خاک نشاند تا بارانداز
حریف سوئدی زمان اول را ۴ بر صفر به سود او کند.
اما زمان دوم کاملا متقاوت برای رضایی آغاز شد. داور حریف را به خاک برد تا قاسم با
دو بارانداز پی در پی مبارزه را در امتیاز ۴ برابر کند تا مسابقه به اوج حساسیت برسد.