به گزارشایپنا فرنگی کاران جوان کشورمان که در این روزها تمرینات مختلفی زیر نظر کادرفنی پیگیری کرده اند ، تا با آمادگی مناسب راهی رقابت های جهانی شوند ، فردا با یک جلسه تمرین این مرحله از تمرینات خود را به پایان می برند.

مرحله پایانی اردوی فرنگی کاران از صبح یکشنبه هفته آینده آغاز می شود و این اردو تا زمان اعزام به رقابت های جهانی ادامه خواهد داشت.

امسال تیم ایران با ترکیبی از نفرات جوان از دل رقابت های انتخابی(شش نفر برای نخستین بار راهی مسابقات جهانی خواهند شد) راهی پاریس می شوند.

ملی پوشان فرنگی کار ۳۱ مرداد و اول شهریور در رقابت های جهانی، به مصاف رقبای خود از کشورهای مختلف می روند.