به گزارش  خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مرحله نهایی مسابقات انتخابی کشتی فرنگی نوجوانان استان تهران جام شهید محمد حسین فهمیده، روزهای ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

اوزان مقام اول مقام دوم مقام سوم مقام سوم
۴۵ کیانوش شمشیری محمد ابراهیم ضیائی علیرضا قربانی مهدی فکوریان
کیلو شهرری ب شهرری الف قرچک شهریار الف
۴۸ ابوالفضل محمدی علیرضا محمدی سجاد صالحی حسین محمدی
کیلو پیشوا بوستان الف ملارد شمالشرق الف
۵۱ محمدحسین استادمحمد ابوالفضل ایلات آهنگر محمد امین معمارزاده امیرمحمدحیبن زاده
کیلو جنوبغرب الف شمالشرق الف شمالغرب الف فشاپویه
۵۵ مجتبی جهانی محمدحسام الدین حسین زاده حسین گلشاهی محمدامین حسن پور
کیلو اسلامشهر فشاپویه اندیشه آزاد
۶۰ امیرحسین رحیمی یاشارمظلومیان امیرحسین همتی علیرضا احمدی
کیلو شمیرانات بوستان الف اسلامشهر قلعه نو
۶۵ احمدرضا صورتی حسن عیسوند محمدرضا هاشم زاده محمدسجادپورنوری
کیلو آزاد باقرشهر شهرری الف آزاد
۷۱ محمدمهدی هداوند ابوالفضل خدائی پور هادی میرزائی علی آذرپیرا
کیلو آزاد شهریار الف اسلامشهر باقرشهر
۸۰ امیرحسین ملابابائی بشیرقربانی مهدی عطری نژاد سیدحسین سیدزاده
کیلو شهریار الف شهرری الف شمالغرب ب شهرری ب
۹۲ مسعودمحسنی فر امیرحسین خدابنده لو مهدی عزیزی امیرحسین صادق زاده
کیلو شهریار الف شمالغرب ب قرچک شمالشرق الف
۱۱۰ محمدرضاعبدیان امیرمحمد بیات امیرعلی علیا عرفان نجفی
کیلو شهریار الف شهرری الف جنوبشرق الف جنوبغرب الف