فرنگی کار کشورمان پس از شکست مقابل حریف گرجستانی خود با انتقاد از عملکرد
داوران از مردم خواست او را ببخشند.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، امید نوروزی پس از شکست مقابل حریف
گرجستانی خود گفت: فقط می خواهم بگویم مردم من را ببخشند. این بار اول و دومی نیست
که این داور کشتی ها را اینگونه قضاوت می کند. فرنگی کار کشورمان در پاسخ به این سوال
که به نظر می رسید در دیدار اول نیز خیلی آماده نیست، تصریح کرد: من شرایط بسیار خوبی
داشتم اما داور این دیدار را از دست من در آورد. مسابقات المپیک مسابقه کشوری و استانی
نیست که حریفان را با اختلاف امتیاز شکست دهیم.


نوروزی در پایان افزود: مردم بدانند که کشتی گیرهای ما تک و تنها با داور و مربی در
حال کشتی گرفتن هستند. اگر بگویم حق خوری شده است بسیاری از مردم فکر می کنند که این
حرفها بناه است اما این بازی برای من بود زیرا پوئن آخر به من تعلق می گرفت.