کشتی گیر وزن ۹۷ کیلوگرم ایران به محض شروع مبارزه با ابراگیموف
ازبک به پل رفت و در ۲۳ ثانیه ضربه فنی شد
. 

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، رضا یزدانی در دومین دیدار خود مقابل
ماگومد ابراگیموف ازبک به روی تشک رفت. رضا یزدانی در اولین مبارزه شانس مجدد با امتیازات
۵ بر ۲ باران رادوسلاو لهستانی را شکست داد و این دومین پیکار او در راه رسیدن به مدال
برنز خواهد بود اما ماگومد ابراگیموف با شکست ۱۲ بر ۳ مقابل ختاگ گازیموف به جدول بازنده
ها راه پیدا کرد و برنده این دیدار شانس کسب مدال نقره را در مبارزه بعدی خواهد داشت.
با صدای سوت داور ضعیف ترین نمایش کشتی ایران در المپیک ریو آغاز شد و ابراگیموف فنون
مختلف را روی رضا یزدانی پیاده کرد و در نهایت ۲۳ ثانیه او نیاز داشت تا پلنگ جویبار
را ضربه فنی کند
.

او بعد از قبول چند فن به پل رفت و پشت او به تشک خورد تا رضا یزدانی وداع
باورنکرنی با المپیک ریو داشته باشد.