تمرین تیم ملی فوتسال در حالی امروز برگزار شد که علی کفاشیان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست کمیته فوتسال در این تمرین حضور یافت.

کفاشیان ضمن صحبت با بازیکنان تیم ملی فوتسال، از سالن کمپ تیم های ملی هم بازدید کرد و دستور داد تا کفپوش این سالن در اولین فرصت تعویض شود.