محمد قریب رییس هیات مدیره استقلال در گفت‌وگو با ایپنا درخصوص غیبتش در جلسات هیئت مدیره استقلال اظهار داشت:‌ من به دلیل مشغله کاری و مسافرت در جلسه هیئت مدیره حضور نداشتم.

وی درباره اینکه آیا با هیئت مدیره و مدیرعامل استقلال اختلاف نظر د ارد یا خیر؟ افزود: همه برای موفقیت استقلال تلاش می‌کنیم و هواداران استقلال مطمئن باشند این تیم به زودی به روزهای خوب خودش خواهد رسید.

وی درباره شایعه برکناری منصوریان در صورت ناکامی در مقابل تراکتورسازی بیان داشت:چنین چیزی نیست و مطمئن باشید منصوریان با قدرت به کار خودش ادامه خواهد داد. تازه ابتدای مسابقات است و تیم نیاز به هماهنگی داردکه این امر در هفته های آتی به وجود خواهد امد.