پژمان لک زاده رییس کمیته بهکاپ اصفهان از برپایی جشنواره بهکاپ با حضوربیش از ۳۰۰ نفر در اصفهان خبر داد.
لک زاده در ادامه افزود: این جشنواره با همکاری کمیته بهکاپ اصفهان و سازمان ورزش شهرداری در مجموعه ورزشی زیتون در سی ام دی ماه با هدف آشنایی و توسعه همگانی ورزش جدید بهکاپ (گیت گلف ) در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد .