27-1

سلطانی‌فر: مدیر توسعه و تحول هستم/ ۵۰ درصد کار مدیریت را پیگیری و نظارت می دانم