9-23

کارلوس کی‌روش تاریخ خداحافظی‌اش از فوتبال ایران را اعلام کرد