44-1

کی‌روش: بعضی تصمیم‌های فیفا منصفانه نیست/ حقیقی، تیموریان و رفیعی در اردوی‌های بعدی دعوت می‌شوند