در نخستین روز از مسابقات پومسه، مهدی جمالی، نماینده کشورمان در گروه خود دوم شد و به نیمه نهایی راه یافت. در این مسابقه «اوه چانگ هیون» از کره شمالی با کسب ۸۳ امتیاز در رده نخست قرارگرفت و جمالی با ۸۰٫۹ امتیاز دوم شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
همچنین در پومسه بانوان فاطمه حسام، نماینده کشورمان در رده دوم گروه خود ایستاد. وی با اختلاف جزیی بعد از «داگلی» از ترکیه که ۸۱٫۷ امتیاز کسب کرد، با ۸۱٫۳ در رده دوم قرارگرفت.
پیکارهای پومسه تکواندو در سالن ورزشی شهر تائویوئن واقع در ۴۰ کیلومتری شهر تایپه در جریان است.
دانشجویان ایران در این دوره از رقابت ها با ۶۲ ورزشکار در قالب هشت رشته در بازی های دانشجویان جهان در چین تایپه حضور یافته اند.
بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان که از ۲۸ مرداد با رقابت در ۲۱ رشته ورزشی آغاز شد.