به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس، سید اسلام موسوی با اعلام این خبر اظهار داشت: سه ماه قبل از پایان سال ۹۶ تاکنون، جلسه های متعددی مربوط به کمیته ماده ۸۸ موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اداره کل ورزش و جوانان فارس تشکیل و موارد مربوط به اجاره اماکن ورزشی در این جلسات مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

وی افزود: یکی از موارد مورد بحث و مصوبات این جلسات و در راستای حمایت از هیأت های ورزشی و بر اساس مجوزهای دریافتی از وزارت ورزش و جوانان که تصمیم گرفته شد بیش از ۹۰ درصد از اماکن ورزشی مطرح شده در این قانون با صلاحدید روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و با اولویت به هیأت های ورزشی شاخص هر شهرستان واگذار شود.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان فارس به نرخ اجاره اماکن اشاره کرد و گفت: نرخ پایه اجاره کلیه اماکن موضوع ماده ۸۸ در سال جاری از طریق کارشناسان کانون رسمی دادگستری دریافت و جهت انعقاد قرارداد به شهرستان های ذیربط اعلام می شود.

موسوی بیان کرد: در قرار دادهای اجاره پیش بینی شده که مستاجرین به منظور حمایت از سایر هیأت های ورزشی که فاقد مکان ورزشی هستند با معرفی ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها زمان هایی را به صورت رایگان در اختیار آن ها قرار دهند.

وی از انجام فراخوان مزایده خبر داد و افزود: تعدادی از اماکن ورزشی موضوع ماده ۸۸ قانون، از طریق فراخوان مزایده عمومی و برگزاری جلسه مزایده به واجدین شرایط واگذار می شود.