به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : ابراهیم نصیری افزود :  اداره کل ورزش و جوانان خوزستان اعتبار خوبی در اختیار هیئت ورزش های روستایی قرار داده است.

وی افزود : چند شرکت صنعتی و ادارات کل استانی به جمع اعضا اضافه گردد تا حرکت جمعی و مشارکتی برای توسعه زیر ساخت ها صورت پذیرد.

این جلسه با حضور مدیر کل امور روستایی استانداری خوزستان  . ابراهیم نصیری معاون توسعه  ورزش اداره کل .رییس هیات روستایی و بومی محلی .بخشدار مرکزی و بخشداران شهرستان اهواز در استانداری خوزستان برگزار شد.