تبلیغات

بیاینه امیر رضا خادم در خصوص مسائل فدراسیون کشتی

امیر رضاخادم : متاسفم كه در آستانه ٤٠ سالگي انقلاب اسباب تنگ تر شدن روز افزون حلقه خودي ها را فراهم نموده اند!

شجريان ها، كيارستمي ها، فرهادي ها و... و حتي برخي فعالين سياسي و مسئولين رده هاي مختلف درطول ٤٠ سال گذشته، بخشي از اين خبرگان هستند كه قطعاً خروج تحمي...

بایگانی‌ها یادداشت - ایپنا ، خبرگزاری رسمی ورزش ایران