استقبال بسیار خوب از اولین نمایشگاه تخصصی ورزش استان خوزستان با حضور استاندار اقای دکتر شریعتی و مدیر کل ورزش و جوانان اقای افشین حیدری(از ۹۶/۱۰/۲۸ تا ۹۶/۱۱/۰۲)