افتتاح و رونمایی از تندیس خبرگزاری ایپنا در اولین روز نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز(۱۳۹۶/۱۰/۲۸ )