افتتاح و کلنگ زنی ۶ شهرستان استان خوزستان به دست مبارک وزیر ورزش و جوانان (جمعه پانزدهم دی ماه۱۳۹۶)