اولين راند از مسابقات كارتينگ قهرماني كشور روتكس مكس سال ٢٠١٧ مجموعه ورزشي كارتينگ آزادي

اولين راند مسابقات كارتينگ قهرماني كشور جام روتكس مكس ٢٠١٧

روز جمعه ٦ اسفند ٩٥ در مجموعه كارتينگ آزادي تهران اولين راند مسابقات در ٤ كلاس برگزار شد كه در اخر نفرات برتر اين مسابقات مشخص شدند.

راند دوم مسابقات در اواخر فروردين ٩٦ در پيست كارتينگ پرند ادامه خواهد يافت

نتايج اولين دوره كارتينگ قهرمانى كشور ٢٠١٧
Junior class
١_برديا برومند
٢_اتنا بابائى
٣_مبين چيت ساز
Senior class
١_برديا برومند
٢_ميلاد شاه مرادى
٣_مهلا چيت ساز
DD2 class
١_سيد فرهاد موسوى
٢_سعيد صادقى
٣_على وحيدى
Master class
١_سيد فرهاد موسوى
٢_سيدجواد موسوى
٣_پوريا ماجد
١_سيد فرهاد موسوى

“عکس های منتخب دریفت”