حضور گسترده مردم و مسئولین در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی (تصاویر به صورت موبایلی عکاسی شده است)