نشست هم اندیشی وزیر ورزش و جوانان کشور با اعضاء مجمع جوانان استان خوزستان (سه شنبه، پنجم دی ماه)