گزارش تصویری اختصاصی/پرسپولیس ایران – الوحده امارات

عکس ها از:امیرحاجی عباسی و محمد محمودی