گزارش تصویری/ادامه تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال هنرمندان ایران

عکاس:سهیل سعادتمندی