گزارش تصویری از انتخابات دوره هشتم هیات رییسه انجمن ورزشی نویسان ایران

عکاس: اکبر داداش زاده