گزارش تصویری از جلسه شورای عالی ورزش همگانی استان فارس

جلسه شورای عالی ورزش همگانی استان فارس به ریاست استاندار و با حضور هادی پژوهش؛ معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری فارس، صابر سهرابی؛ مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، مدیرکل ورزش و جوانان فارس و معاونین وی و اعضای این شورا بعد از ظهر دوشنبه ۲۰ آذرماه در محل استانداری برگزار شد.

عکاس: محمدرضا صلواتی