تبلیغات

برگزاری المپیاد خانه ورزش روستایی

فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی با هدف استعدادیابی و فعالیت در حوزه قهرمانی، نخستین دوره المپیاد خانه ورزش روستایی را برگزار می‌کند....

ورزش بومی و محله ای