هفته هفتم مسابقات اسب اصیل عرب کشور در اهواز برگزار شد

هفته هفتم مسابقات اسب اصیل عرب کشور در هشت کورس به میزبانی اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا _ خوزستان:  هفته هفتم این رقابت‌ها روز گذشته (جمعه، ۲۵ بهمن ماه) با حضور شرکت‌کنندگانی از استان‌های مختلف در هفت کورس در اهواز برگزار شد.

در کورس اول این مسابقات، اسب استار دیانا به مالکیت محمدحسین تیموری، اسب آسنا ایلخان به مالکیت محمد عزیزپور و اسب آگر حسام به مالکیت حسام مقدم به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در کورس دوم نیز اسب مهیب خنیفر به مالکیت مسعود حردانیان، اسب یاس توحیدی مهر به مالکیت علی توحیدی مهر و اسب یوشیتا جهانی به مالکیت نورالدین جهانی‌منش به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در کورس سوم این رقابت‌ها اسب یل یل غزال به مالکیت محمد عباسپور، اسب نور سوسنگرد به مالکیت برادران دورقی و اسب وایپر آل شویرد به مالکیت معز آلبوغبیش به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

همچنین در کورس چهارم، اسب یارین رشید به مالکیت سعید سواری، اسب وزیر خان منصوری به مالکیت نادر کعبی و اسب ویگن بهروزی به مالکیت علی زارعی، رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در کورس پنجم نیز اسب یانگوم رشید به مالکیت علیرضا سیدیان، اسب یاکوزا رشید به مالکیت رضا نوروزی و اسب گیومات به مالکیت سیداسماعیل خداپرستیان به ترتیب در مکان‌های اول تا سوم جای گرفتند.

در کورس ششم، اسب وقار عقیلی به مالکیت برادران شهابی، اسب نمر آل شویرد به مالکیت رضا بیرانوند و اسب آبان عباس به مالکیت عباس رضوان دزفولی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در کورس هفتم مسابقات نیز اسب آلیشا بی تی اس به مالکیت محمد علیزاده، اسب آمازلس علیزاده به مالکیت محمد علیزاده و اسب آشن تاف به مالکیت مزرعه پرورش اسب تاف به ترتیب عنوان‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین کورس هشتم برگزار شد ولی نتایج آن بعد از تشکیل جلسه کمیته فنی مسابقات اعلام خواهد شد.