جلسه هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی برگزار می شود

دومین جلسه هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی در سال ۹۹ فردا برگزار می شود.

در این جلسه آئین نامه برگزاری لیگ آب های آرام و روئینگ بررسی می شود و گزارش برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رشته های قایقرانی ارائه خواهد شد و نقاط قوت و ضعف این رقابت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این جلسه علیرضا سهرابیان رئیس، حسین خانزادی، علی اصغر مونسان، احمد دنیامالی، علی قلمسیاه، غلامرضا امینی و خسرو ابراهیمی اعضای هیات رئیسه، کتایون اشرف نائب رئیس بانوان، رضا صابونچی دبیرکل، محمدتقی محمدیان سرپرست خزانه داری، علی رحمانیون بازرس و ایرج اقلیمی کارشناس خبره فدراسیون قایقرانی حضور خواهند داشت.