دو هزار مربی ورزش به دانش سنجش ساختار قامتی مجهز می‌شوند.

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت:اقدامات لازم جهت طرح سنجش ساختار قامتی زنان روستایی با همکاری فدراسیون همگانی…….

image_pdfimage_printچاپ خبر

مهین فرهادی زاد معاون توسعه ورزش زنان درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایپنا

بیان کردن: جلسه امروز سه شنبه1399/09/11 با حضور رئیس و نایب رئیس فدراسیون ورزش های همگانی

در خصوص تربیت ۲ هزار نیروی مربی ورزشی رشته های آمادگی جسمانی و پیلاتس که در روستاها و حاشیه روستاها فعالیت دارند به گفت و گو پرداختند

 

در ادامه گفتن: در این جلسه مقرر گردید

با ارسال دستورالعمل آموزش نیروهای جدید به ادارات کل ورزش و جوانان جهت انجام طرح سنجش ساختار قامتی زنان روستایی اقدامات لازم از سوی معاونین ورزشی زنان با هماهنگی هیئت های ورزش همگانی انجام پذیرد.

 

در آخر فرمودند:فدراسیون ورزش همگانی نیز مقدمات کار در جهت تربیت مدرس و هدایت نهایی

کار آموزش از سوی مدرسین استانی انجام گردد