آغاز لیگ کونگ فو به صورت مجازی

آغاز لیگ کونگ فو به صورت مجازی

لیگ کونگ فو در بخش اجرای تکنیک به صورت مجازی آغاز به کار کرد.

به گزارش اییپنا و به نقل از فدراسیون کونگ فو و هنر‌های رزمی، لیگ ممای (اجرای تکنیک) کونگ فو با برگزاری هفته‌های اول تا چهارم به صورت مجازی آغاز شد.
تیم‌ها و شرکت کنندگان در این لیگ ویدئو‌های خود را به فدراسیون ارسال می‌کنند، سپس داوری ویدئو‌ها به صورت متمرکز در فدراسیون انجام می‌شود.
در لیگ امسال ۱۴ تیم حضور دارند که در پایان هفته چهارم مسابقات تیم‌های هیئت زنجان با ۳۶ امتیاز انفرادی و ۱۲ امتیاز تیمی، هیئت خوزستان با ۳۳ امتیاز انفرادی و ۱۲ امتیاز تیمی و هیئت اصفهان با ۳۰ امتیاز انفرادی و ۱۲ امتیاز تیمی رده‌های اول تا سوم را کسب کردند.