برگزاری مسابقات بدمینتون کارکنان دولت استان البرز در بخش آقایان به میزبانی سالن ورزشی پایگاه قهرمانی مجموعه شریعتی کرج

به گزارش خبرگزاری ورزشی ایران ایپنا: برگزاری مسابقات بدمینتون کارکنان دولت استان البرز در بخش آقایان به میزبانی سالن ورزشی پایگاه قهرمانی مجموعه شریعتی کرج نتایج مسابقات: اول: سید عبدالله عباس نژاد دوم: جابر فرجی سوم: جواد رضایی سرداور: حسین آقا زاده مسئول برگزاری: علیرضا فرشته   امیدشایان نژاد

به گزارش خبرگزاری ورزشی ایران ایپنا:
برگزاری مسابقات بدمینتون کارکنان دولت استان البرز در بخش آقایان به میزبانی سالن ورزشی پایگاه قهرمانی مجموعه شریعتی کرج

نتایج مسابقات:
اول: سید عبدالله عباس نژاد
دوم: جابر فرجی
سوم: جواد رضایی
سرداور: حسین آقا زاده
مسئول برگزاری: علیرضا فرشته

 

امیدشایان نژاد