از سوی جواد نصیری رئیس انجمن موی تای

دبیر کمیته ارگانها و نهادهای موی تای کشور معرفی شد

یکی از پیشکسوتان شاخص ورزشهای رزمی به عنوان دبیر کمیته ارگان ها و نهادهای انجمن موی تای در کشور معرفی شد.

یکی از پیشکسوتان شاخص ورزشهای رزمی به عنوان دبیر کمیته ارگان ها و نهادهای انجمن موی تای در کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، جواد نصیری رئیس موی تای کشور به منظور توسعه بخشیدن به فعالیتهای این انجمن، در حکمی رضا علی بخشی را با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیته ارگانها و نهادهای انجمن در ایران منصوب کرد.

رضا علی بخشی دارای خان ۸ موی تای و از اساتید باسابقه و خوشنام در هنرهای رزمی است که تاکنون در انجام موی تای منشاء خدمات ارزنده ای بوده است. وی در حال حاضر در ترکیب هیات رئیسه موی تای استان تهران نیز عضویت دارد.