مجمع عمومی فدراسیون ساواته ایران برگزار شد

تصویب اساسنامه و ابقای رییس با رای قاطع اعضای مجمع

نخستین مجمع عمومی فدراسیون غیر دولتی و غیر انتفاعی ساواته ایران با حضور اعضای مجمع و نمایندگان ساواته ایران از سراسر کشور برگزار شد.

نخستین مجمع عمومی فدراسیون غیر دولتی و غیر انتفاعی ساواته ایران با حضور اعضای مجمع و نمایندگان ساواته ایران از سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، در شرایطی که آذرماه سال گذشته به درخواست اعضاء و تصویب هیات رییسه انجمن ساواته ایران در راستای رعایت قوانین و اساسنامه های ملی و بین المللی این ورزش و حفظ استقلال اداری، اجرایی و فنی ساواته، مقرر شد ساختار انجمن به فدراسیون تغییر نام یابد، پنجشنبه ۲۸ بهمن مجمع عمومی فدراسیون ساواته ایران با رای تمامی اعضا متشکل از مسئولان هیاتهای استانی این ورزش، نمایندگان ورزشکاران، مربیان، داوران و باشگاه داران، اساسنامه پیشنهادی را تصویب و حمیدرضا حصارکی بنیانگذار و رییس انجمن ساواته ایران به عنوان رییس فدراسیون ساواته در مسئولیت ریاست فدراسیون ابقاء شد.

گفتنی است؛ مطابق با تفویض اختیار انجام شده از سوی اعضای مجمع به رییس فدراسیون، متعاقبا اسامی اعضای هیات رییسه، نواب رییس، دبیرکل، خزانه دار و مسئولان کمیته های این فدراسیون اعلام خواهد شد.