ستارگان هنر ایران تفاهم‌نامه فرهنگی ورزشی امضا کردند

باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان هنر ایران در راستای برگزاری مسابقات بین‌المللی و اهداف جهانی خود تفاهم نامه فرهنگی – ورزشی امضا کرد. به گزارش ایپنا؛ باشگاه ستارگان‌هنر ایران و مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور در راستای اهداف جهانی و همکاری های مشترک و برگزاری بازی های بین المللی تفاهم نامه همکاری منعقد کردند. […]

باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان هنر ایران در راستای برگزاری مسابقات بین‌المللی و اهداف جهانی خود تفاهم نامه فرهنگی – ورزشی امضا کرد.

به گزارش ایپنا؛ باشگاه ستارگان‌هنر ایران و مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور در راستای اهداف جهانی و همکاری های مشترک و برگزاری بازی های بین المللی تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

هومن جوادی مدیر عامل باشگاه ستارگان هنر ایران،سعید حق وردی رییس خدمات مشاوره ایرانیان ترکیه و آقای دکتر سیدمجید حلاج زاده رییس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور پس از برگزاری نشست مشترک و صمیمانه تفاهم نامه برگزاری مسابقات بزرگ‌بین المللی با تیم های مطرح دنیا و همچنین برگزاری رویداد های فرهنگی هنری در خارج از کشور را به امضا رساندند.