شکست ناپذیری پرسپولیس در جام تخت جمشید/ هنوز حسرت تساوی در دربی را می‌خورم

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۱۲ خرداد به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

 

 

روزنامه گل

روزنامه گل

روزنامه گل

روزنامه گل

روزنامه گل

روزنامه گل

روزنامه گل

روزنامه گل