در حالی که دادگاه حکمیت ورزش روز پنجشنبه برای ششمین مرتبه پرونده شکایت جودوی ایران از فدراسیون جهانی را به تعویق انداخت، آرش میراسماعیلی رئیس این فدراسیون امروز خبر از حضور تیم ملی جودوی ایران در مسابقات گزینشی کسب سهمیه المپیک داد.

میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو گفت: در ۲ هفته گذشته مذاکرات مثبتی با فدراسیون جهانی و شخص ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی داشتیم.

میراسماعیلی گفت: این مذاکرات منجر به صدور نامه تائیدیه برای شرکت تیم ملی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی شد و از این پس در تمامی مسابقات رسمی فدراسیون جهانی به خصوص در مسابقات کسب سهمیه حضور خواهیم داشت.

پیش از این فدراسیون جهانی، جودوی کشورمان را تعلیق کرده بود.

انتهای خبر