با حکم سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون کاراته وحید مومنی به عنوان سرپرست کمیته داوران فدراسیون کاراته انتخاب شد.

پیش از این جمشید زند ریاست کمیته داوران را برعهده داشت که امروز از سمت خود استعفا داد.

وحید مومنی همزمان با سرپرستی کمیته داوران، به عنوان دبیر فدراسیون کاراته نیز مشغول به فعالیت است.