هوادار باشگاه پورتو در حالی که دخترش در آغوشش بود مورد توهین و حمله هواداران استوریل قرار گرفت و پس از مداخله نیرو‌های امنیتی مجبور به ترک سکوی آن ها آن شد.

بازیکن پورتو پس از این اتفاق کودکی را که از ترس گریه می کرد در آغوش کرد.

این اتفاق در حالی رخ داد که مهدی طارمی شدیدا مورد انتقاد هواداران متعصب رقبای پورتو قرار گرفته و پنالتی های او زیر سوال می رود.