با حکم داوود پرهیزکار سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال، سعید قاسمی به عنوان معاونت مرکز ملی فوتبال انتخاب شد.

در حکم پرهیزکاری به قاسمی آمده است؛ نظر به تخصص، تعهد و تجارب جنابعالی و به موجب این ابلاغ به سمت معاون مرکز ملی فوتبال ایران منصوب می شوید.

وی پیش از این و از سال ۱۳۹۶ به مدت ۴ سال به عنوان معاون مرکز ملی فوتبال فعالیت داشته است.

این انتخاب ۲۰ شهریور رسانه ای و امروز به صورت رسمی اعلام شد.