فدراسیون فوتبال درباره صادر نشدن ویزای احمد نوراللهی نوشت: دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال کلیه فرم ها، دعوتنامه و مدارک مورد نیاز جهت حضور در سفارت اتریش در کشور امارات را در موعد مقرر در اختیار نورالهی قرار داده است.

با توجه به اینکه پروسه اداری سفارت اتریش در امارات بسیار متفاوت‌تر از سفارت اتریش در تهران است، بر همین اساس ویزای ایشان تاکنون صادر نشده و پیگیری های مسمتر در خصوص صدور ویزای این ملی پوش در حال انجام است تا هر چه زودتر به کاروان تیم ملی در اتریش ملحق شود.