مسعود معینی پیشکسوت فوتبال در برنامه مجله فوتبال گفت: جامعه ورزشی به ویژه فوتبال شرایط خاص خود را دارد. برنامه های تیم ملی را دنبال می کردم و بابت حاشیه ایجاد شده نگران بودم. من از منتقدان کی روش بودم. بزرگترین ضعف کی روش این بود که در دوره اول حضورش مثل امروز فکر می کرد خودش را می دید، ایران را نمی شناخت.

او بیان کرد: اما این بار که او را دیدم او عوض شده و محترمانه برخورد کرد. در شرایط فعلی باید حرفه ای فکر کنیم فارغ از مسائل گذشته. با شرایط قبلی فدراسیون به جایی نمی رسیدیم به هرحال الان اوضاعش مشخص است. تاج برای فوتبال تلاش کرده است. ما تیم خوبی هستیم اما قدرتمند نیستیم.

معینی ادامه داد: ما می خواهیم انگلیس و آمریکا را ببریم اما مشکل است. خیلی مشکل است. الان دوره بدن سازی در فوتبال به سر رسیده در کشورهای اروپایی هفته ای دوبار مسابقه می دهند در گذشته سالی پنجاه مسابقه داشتیم.

این پیشکسوت فوتبال گفت: برخی افراد پس از این که اتفاقی افتاد انتقاد می کنند این اشتباه است اگر راهکاری وجود دارد ارائه دهند و فدراسیون هم پذیرش داشته باشد. آمریکا آمریکای سال ۱۹۹۸ نیست. باید ببینیم در مدت کوتاه چقدر می توان توانمندی کسب کرد. ما باید اسکوچیچ را بهتر بدرقه می کردیم اما کی روش تجربه تر است.

معینی افزود: خبری بود که می گفت بازیکنان بعد از مسابقه، ریکاوری را زیر نظر کی روش انجام دهند، کی روش بر استفاده از لژیونر ها تاکید دارد اما باید از بازیکنان لیگ برتری هم استفاده کند با توجه به ظرفیتی که دارند. کی روش اگر این نظر را داشته باشد احتمالا دچار چالش می شود. بازیکنان لیگ باید تلاش کنند هم سطح لژیونر ها باشند. کی روش در فرصت کوتاه در پی داشتن بازی تدارکاتی، شناخت و هماهنگی تیم است. اگر ساختار فوتبال را متصل می کردیم از سه جام جهانی قبل تا کنون به قدرت خوبی رسیده بودیم.