برخی از گمانه زنی‌های رسانه‌ای از نایب رئیس مهروز ساعی در فدراسیون تکواندو با درخواست هادی ساعی برادرش خبر می‌دهند.

هادی ساعی قرار است خواهرش مهروز را به عنوان نامزد نایب رئیس بانوان در فدراسیون تکواندو به مجمع معرفی کند و در صورتی که رای اعتماد از اعضا بگیرد هدایت بانوان فدراسیون به وی سپرده می‌شود.

فارغ از اینکه مهروز ساعی خواهر رئیس فدراسیون است، اما او سابقه زیادی در فعالیت‌های تکواندو در بحث قهرمانی و مربیگری هم دارد و شاید این انتصاب تحت تاثیر نسبت خانوادگی دستخوش انتقاد‌هایی هم باشد، اما شایستگی مهروز ساعی را باید مجمع فدراسیون تشخیص دهد.

به هر حال تکواندو یکی از امید‌های ایران در رقابت‌های بین المللی است که باید هر چه سریعتر سر و سامان بگیرد.