در مسابقات قهرمانی اروپا در لهستان ایبسن، بانوی تیرانداز دانمارک با مربیگری مریم هاشمی در تفنگ سه وضعیت اولین سهمیه المپیک بانوان را کسب کرد.

تعداد سهمیه المپیک قابل توزیع در مسابقات قهرمانی اروپا ۴ سهمیه در بخش آقایان و در سه وضعیت و رپید فایر و ۴ سهمیه در بخش بانوان در سه وضعیت و ۲۵ متر است.

۲ بانوی تیرانداز از دانمارک و جمهوری چک موفق به کسب سهمیه تفنگ سه وضعیت شدند.