سیدحمید سجادی گفت: سرانه ورزشی شهرستان‌ها نیاز به افزایش دارد و در این راستا ظرفیت‌های طبیعی استان اردبیل برای ورزش و احداث اماکن ورزشی بسیار مناسب است.

وزیر ورزش‌وجوانان می گوید: استفاده از این ظرفیت‌های قابل توجه استان اردبیل نیاز به پیگیری جدی دارد که به این منظور نشست‌هایی در تهران با کمک و همراهی نمایندگان استان در مجلس برگزار خواهد شد.

به گفته او، استان اردبیل در رشته‌های ورزشی مختلف سرآمد بوده و خاستگاه بسیاری از قهرمانان و پهلوانان ورزشی کشور است.

سجادی گفت: هدف اصلی از سفر به استان اردبیل، رسیدگی به پروژه‌های ورزشی و نگاه ویژه به زیرساخت‌ها و همچنین استانداردسازی مجموعه‌های ورزشی قدیمی استان است.

او می گوید: به این منظور از منابع و مصوبات مختلف موجود و راهکارهای قانونی استفاده خواهد شد و بهره‌گیری از منابع ۰/۲۷درصد از مالیات بر ارزش افزوده، یکی از این منابع است.

وزیر ورزش‌وجوانان گفت: کمپ تیم‌های ملی یکی از نیازهای کشور است و اگر در کشور کمپ‌های مناسب و دارای امکانات باشد، دیگر نیازی به کمپ‌های خارجی نخواهد بود و اردبیل یکی از استان‌های دارای ظرفیت در این زمینه است که می‌توان کمپ‌های تیم ملی را در این استان دایر کرد.

در این مراسم شال و نشان پهلوانی به وزیر ورزش و جوانان توسط رییس هیات ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان اردبیل اهدا شد.