عضو جدید شورای عالی مبارزه با دوپینگ و رئیس دبیرخانه شورای عالی تربیت بدنی منصوب شدند.

جناب آقای علی رغبتی
نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و به استناد ماده ۳ دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای عالی ورزش و تربیت بدنی، به موجب این ابلاغ به عنوان ” رئیس دبیرخانه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی ” منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی در نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و اطلاعات ورزش کشور موفق و موید باشید.

 

جناب آقای مرتضی فلاح
به منظور سیاست‌گذاری و ارائه راهبرد‌های کلان در امر مبارزه با دوپینگ و همچنین بسترسازی فرهنگی و اجتماعی و گسترش آگاهی‌های علمی جامعه جهت توسعه ورزش پاک، سالم و عاری از مواد و روش‌های ممنوعه در ورزش کشور، نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و به استناد ماده ۴ نظامنامه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به موجب این ابلاغ به عنوان عضو شورای عالی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی، در نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.