محمد حسین کنعانی زادگان بازیکن تیم ملی فوتبال به علت فایل صوتی نامناسبی که از او منتشر شد، از سوی کمیته اخلاق با ۲ جلسه محرومیت مواجه شد، اما کمیته استیناف این حکم را به ۲ بازی دوستانه تقلیل داد تا این او بتواند برابر تیم‌های ملی کره جنوبی و لبنان بازی کند. البته او در بازی دوستانه با تیم ملی الجزایر یک جلسه محرومیت خود را سپری کرد و حالا احتمال دارد بازی دوستانه با اروگوئه را هم  از دست بدهد.

رسول باختر کارشناس حقوقی فوتبال  درباره احتمال محرومیت کنعانی زادگان در بازی دوستانه با اروگوئه اظهار کرد: اصل ماجرا این است که این بازیکن نمی‌تواند برابر اروگوئه بازی کند، اما اگر کمیته استیناف بخواهد در حکمش تجدید نظر کند از طریق ساز و کار اعاده دادرسی می‌تواند حکم خود را تغییر بدهد.

او ادامه داد: البته کنعانی زادگان یک جلسه محرومیت را پشت سر گذاشته است و این احتمال وجود دارد که یک جلسه باقی مانده محرومیتش تعلیق یا به طور کامل لغو شود.

باختر افزود: سرمربی تیم ملی فوتبال در این باره کاره‌ای نیست، اما او می‌تواند به مسئولان فدراسیون فوتبال بگوید که کنعانی زادگان را برای بازی دوستانه با اروگوئه نیاز دارد. همچنین کنعانی زادگان هم می‌تواند اعلام کند که یک جلسه محرومیت را سپری کرده و خواستار بخشش جلسه دوم محرومیت شود تا فدراسیون فوتبال برای رفع محرومیتش  اقدام کند.

کارشناس حقوقی فوتبال درباره اینکه محرومیت کنعانی زادگان درست بوده است یا خیر؟ گفت: کار کنعانی زادگان ناپسند بود اما اینکه فقط به وسیله یک فایل صوتی منتشر شده او را محروم کنند، درست نیست. شاید آن وویس، تقلید صدا باشد و مشخص نیست که صدای کنعانی زادگان است یا نه! اگر من بودم این بازیکن را محروم نمی‌کردم.