محمد پولادگر، معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش در مورد انتخابات فدراسیون ژیمناستیک و بازگشت سلیمانی به این فدراسیون گفت: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا انتخابات این فدراسیون را برگزار کنیم. سلیمانی هم به عنوان دبیرمجمع به فدراسیون بازمی‌گردد تا انتخابات را برگزار کند.

معاون وزیر ورزش در مورد نامه دیوان محاسبات کشوری به وزارت ورزش در خصوص تخلفات زهرا اینچه‌درگاهی، رئیس پیشین فدراسیون ژیمناستیک اظهار داشت: اطلاعی در این مورد ندارم. از محاکم قضایی بپرسید. گزارشی از دیوان محاسبات به دست من نرسیده است