احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال کشورمان درباره با آخرین شرایط قرارداد اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی با فدراسیون گفت : طبق استعلام از خزانه فدراسیون فوتبال باید بگویم که طلب اسکوچیچ از فدراسیون فوتبال تسویه شد و رقم نهایی مذاکره شده با او پرداخت شد.

اصولی ادامه داد :طبق قرداد ما حتی بحث هایی همچون پاداش ها ، صعود ها و دیگر موارد را مورد بررسی قراردادیم تا به درستی پول اسکوچیچ پرداخت شود و شاید هم این موارد را به زودی به عنوان سند در سایت فدراسیون فوتبال منتشر کردیم.

سخنگوی فدراسیون فوتبال افزود:جا دارد ما باز هم از تمامی زحمات اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال تشکر کنیم چراکه او زحمت بسیاری برای این تیم کشید.امیدواریم که باز هم زمینه های همکاری دوباره با او فراهم شود چه در تیم های ملی و چه در باشگاه های فوتبال لیگ برتری چراکه او توانایی های بسیاری دارد.