لیگ برتر انگلیس با انتشار قوانین جدید خود نشان داد که در مبارزه با رفتارهای خطرناک و ضداجتماعی در ورزشگاه‌ها بسیار جدی است. بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر فوتبال جزیره از این پس افرادی که در ورزشگاه‌ها دست به رفتارهای خطرناک و مجرمانه بزنند به صورت اتوماتیک با جریمه‌هایی سنگین مواجه می‌شوند که ممنوعیت دست‌کم یک ساله از حضور در همه ورزشگاه ها می تواند کمترین جریمه اش باشد.

سال گذشته لیگ برتر انگلیس شاهد افزایش قابل توجه تعداد هجوم هواداران به درون زمین بود. به خصوص در هفته‌های پایانی هواداران تیمی که قهرمان شد، تیم‌هایی که به لیگ برتر صعود کردند و تیم‌هایی که از سقوط نجات پیدا کرده بودند به درون زمین مسابقه پریدند و صحنه‌های عجیبی را از خود خلق کردند. همچنین یکی دیگر از نگرانی‌های لیگ برتر استفاده از وسایل دودزا و آتش‌زا است.

لیگ برتر انگلیس در پایان جلسه امروز خود در بیانیه‌ای اعلام کرد: هوادارانی که از بمب‌های دودزا یا وسایل آتش‌زا استفاده کنند یا بدون مجوز وارد زمین مسابقه شوند به صورت اوماتیک با جریمه مواجه می‌شوند. جریمه آنها دست‌کم یک سال ممنوعیت از ورود به همه ورزشگاه‌های انگلیس است.

در صورتیکه فعالیت‌های فوق توسط کودکان انجام شود این جریمه‌ها والدین یا همراهان آنها را هم شامل خواهد شد. این سیاست جدید فورا اجرا خواهد شد و ممنوعیت از حضور در ورزشگاه شاهد همه مسابقات، چه بازی‌های خانگی و چه بازی‌های خارج از خانه، خواهد شد.