رونالد زیر تیغ جراحان می رود/ غرامت فیفا به بارسلونا به دلیل مصدومیت آرائوخو

رونالد ران خود را جراحی خواهد کرد.

رونالد آراوئوخو تصمیم گرفته ران خود را به تیغ جراحان بسپارد. عمل او در فنلاند انجام خواهد شد.

رادیو کاتالونیا اعلام کرد: اگر او عمل جراحی کند ۲ تا ۳ ماه غایب خواهد بود و جام جهانی را هم از دست خواهد داد.

طبق قانونی که از دسامبر ۲۰۱۸ اجرایی شده، اگر بازیکن در جریان بازی ملی مصدوم شود و بیش از ۲۸ روز به دور از میادین بماند، فیفا برای هر روز باید به باشگاه او ۲۰۴۵۸ یورو غرامت بدهد. اگر دوری بازیکن یک سال به طول بینجامد، فیفا باید ۷.۵ میلیون یورو به باشگاهی که بازیکن در آن عضو است، غرامت بدهد. در مورد آرائوخو گفته می شود که حداقل دو ماه به دور از میادین خواهد ماند. 

فیفا این مبلغ را به بارسلونا می پردازد.